Slide 1 Slide 2 Slide 3

Checkout the MODX forums

FAQ

FAQ
Jak można zgłosić projekt wyprawy?
Projekty można zgłaszać od 24 listopada do 31 stycznia poprzez formularz w zakładce ZGŁOŚ WYPRAWĘ

Gdzie i kiedy zgłoszenie będzie opublikowane?
Przed opublikowaniem, każde zgłoszenie musi przejść weryfikację zgodności z Regulaminem. Taka weryfikacja zajmuje zazwyczaj od kilku godzin do kilku dni. W przypadku niezgodności/nieścisłości/braku informacji w zgłoszeniu, skontaktujemy się ze zgłaszającym drogą mailową.
Zgodne z REGULAMINEM zgłoszenia są publikowane w zakładce WYPRAWY

Jaki może być maksymalny łączny budżet wyprawy?
Nie ma ograniczenia, co do wysokości budżetu wyprawy. Jednak musi on być sporządzony zgodnie z INSTRUKCJĄ sporządzania kosztorysu.

Ile osób może wziąć udział w wyprawie?
Do rywalizacji w V edycji plebiscytu stanąć mogą uczestnicy w maksymalnie 3-osobowych zespołach.

Jak długo może trwać wyprawa?
Zgłoszone do V edycji „Miej odwagę!” projekty podróżnicze nie mogą trwać dłużej niż 2 miesiące, a ich realizacja musi rozpocząć się jeszcze 2015 roku.

Czy zgłaszający musi mieszkać w Polsce?
Tak, w Memoriale mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie i zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Jaki jest harmonogram i zasady plebiscytu?
W skrócie…
Od 27 listopada 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. poprzez formularz w zakładce ZGŁOŚ WYPRAWĘ można zgłaszać projekty wypraw. Zgodne z regulaminem zgłoszenia są publikowane w zakładce WYPRAWY.
Od 10 lutego przez miesiąc, każdy będzie mógł zagłosować na najciekawszy jego zdaniem pomysł. W V edycji Memoriału uruchomione zostanie głosowanie SMS (koszt wysłania jednego SMS-a to 1,23 zł z VAT). W wiadomości zwrotnej każdy głosujący otrzyma kod rabatowy o wartości 50 zł na zakupy w sklepie Regatta.pl.
20 projektów z największą liczbą głosów przejdzie do półfinału. Spośród półfinalistów Kapituła nominuje 3 finalistów. Podczas finału 17 marca 2015 r., 3 ekipy będą musiały zaprezentować swój projekt i oddać go pod ocenę Kapituły, która wybierze zwycięzcę V edycji. Całość wydarzenia będzie transmitowana online. Przy wyborze zwycięzcy będę brane pod uwagę oryginalność, nowatorstwo oraz szanse na powodzenie wyprawy.

***
Jeśli w REGULAMINIE ani powyżej nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania – napisz do nas na adres: info@miejodwage.pl

PARTNER ESCAPE ROOM Partner główny Partner sprzętowy
PATRONI HONOROWI